سرویس پروتون

350000تومان سالانه
  • 50گیگابایت حجم

سرویس نوترون

149,000تومان سالانه
  • 15 گیگابایت حجم

سرویس الکترون

229,000تومان سالانه
  • 30 گیگابایت حجم

تست دانشجویی

14,000تومان ماهانه
  • 72 مگابایت فضا

اتم هاست با سادگی تمام ،سعی در ارائه سرویس های اصلی
و پرکاربردی دارد که نیاز طراحان وب و فعالان فضای مجازیست.
در اینجا تنها هاست، دامنه، طراحی وب و ساخت انواع
چند رسانه ای ها مورد ارائه است.